HAND OHNE TITEL (1993)

For English

Joost van den Toorn – NL.
Brons en RVS
 

Joost van den Toorn (Amsterdam ’54) is een Nederlandse beeldhouwer, die studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. In de loop van de jaren heeft Van den Toorn een rijk oeuvre opgebouwd. De kunstenaar haalt zijn inspiratie uit de westerse en niet-westerse kunstgeschiedenis en filosofie, maar evenzeer uit films, literatuur en muziek. Met zijn werken vertelt Van den Toorn verhalen en probeert daarin vragen rondom ‘goed’ en ‘fout’ te betrekken om fricties in het collectieve (onder) bewustzijn naar boven te brengen. Ook tracht hij in zijn beelden wat door onze maatschappij als waardeloos wordt weggezet in iets waardevols om te zetten, zowel in materiële als in spirituele zin. Hij gebruikt daarbij thema’s als religie, seks, oorlog, dieren, machthebbers, clowns, enz en zoekt hierin de grenzen op. Zijn beelden kunnen daardoor zowel vol empathie als confronterend overkomen, hebben soms een melancholische dan weer ironische ondertoon en werken als symbolen voor kwetsbaarheid, verdraagzaamheid, heling en vernieuwing. In 2015 bracht Van den Toorn het boek ‘Het moet gewoon kloppen’ uit waarin je lezend en kijkend het proces volgt van invloed en artistieke inval tot het resultaat in beelden van een grote diversiteit met altijd een onverwachte, speelse en toch serieuze ondertoon.