MEDITATIE (1965)

For English

Toon Slegers – NL.
Brons
 

‘Er is eigenlijk niks verder over het beeld inhoudelijk te zeggen. Mijn vader gaf een titel en bij mijn weten bleef het daarbij. Ik heb hem daar nog nooit een verduidelijking bij horen geven. Hij vond dat het werk voor zich moest spreken. En zo ook dat de toeschouwer vrij mocht interpreteren. Dit is wat me zo spontaan te binnen schiet. Zou het voldoende zijn?’ (kinderen van Toon Slegers)

Toon Slegers, geboren in1929 te Mierlo, als zoon van de artistiek aangelegde huis- en decoratieschilder Fons Slegers, weet op jonge leeftijd al dat hij beeldhouwer wil worden. Na de 2e wereldoorlog werkt hij 3 jaar bij de Eindhovense beeldhouwer Hendrik Siegers om de techniek en de kneepjes van het vak onder de knie te krijgen en vervolgens bij zijn oudere broer Piet, die als beeldhouwer aan de Arnhemse academie is opgeleid. Verder is hij autodidact. In het kielzog van de expressionistische abstracte beeldhouwkunst van Wessel Couzijn, Pearl Perlmutter en Shinkischi Tajiri vindt hij zijn eigen herkenbare vormentaal en handschrift. Zijn grillige, abstracte, asymmetrische, dynamische beelden lijken intuïtief gegroeid, maar zijn welbewust gecomponeerd tot proportioneel in balans gebrachte composities. In Noord Brabant neemt Toon Slegers een apart positie in als een van de eerste ‘moderne’ beeldhouwers die een niet-figuratieve maar een abstract expressionistische stijl hanteert. Grote bekendheid verwierf Slegers in 1971 met het maken van de bronzen deur (in de volksmond ook wel de ‘ Dikke Deur’ genoemd), die in het Bossche Provinciehuis de toegang tot de Statenzaal geeft. Slegers won deze opdracht met een prijsvraag. Om dit project te betalen zamelden bijna alle Noord-Brabantse gemeenten geld in. De bedoeling was dat de deur een geschenk zou worden van alle Brabantse gemeenten aan de provincie. En daarom werd besloten een dubbeltje per inwoner te geven. Op dit idee ontstond veel verzet onder de bevolking. Geld voor ‘zo’n project’ viel niet bij iedereen in goede aarde. Toon Slegers betreurde dit. Bij de opening van de toegangsdeur had hij dubbeltjes in zijn broekzak voor diegenen die ‘hun’ geld terug wensten. Er is nog wel iemand geweest die dit dubbeltje kreeg. Zo hield hij de sfeer tijdens de opening luchtig. Hij erkende daardoor – voor zijn gevoel – de controverse’. In 2004 overleed Slegers.