Thema & concept

In juni 2017 zal het centrum van Oisterwijk bijna drie weken lang het decor vormen van de tentoonstelling:
Me, Myself & Ik. Identiteit is complex; er zitten publieke maar ook hele persoonlijke aspecten aan. Vanuit die invalshoek laten we zien wat goochelen met verbeelding betekent, op welke manieren dat kan leiden tot beeldvorming in zowel positieve en negatieve zin. Zichtbaar wordt ook wat dit betekent voor imago en individualiteit, schijnbare identiteit en zelfbewustheid. Wat bepaalt iemands identiteit; staatsburgerschap, geboortegrond, culturele herkomst of de plek waar we wonen, werken en liefhebben? De complexiteit van het onderwerp inspireert veel kunstenaars en levert bijzondere kunst op in uiteenlopende beeldtaal. Juist deze diversiteit, van nationale en internationale kunstenaars, tonen we komend voorjaar in deze tentoonstelling. Vrij toegankelijk voor iedereen en naar verwachting, gebaseerd op eerdere ervaringen, zeker bezocht door circa 200.000 bezoekers.

Oisterwijk

Oisterwijk, de contramal van een aantal grote omliggende steden, met een hoge graad van ontwikkeling, is bij uitstek de plek waar de interactie tussen mens, kunst en omgeving kan worden aangegaan. Oisterwijk wil zich graag profileren op het gebied van kunst en cultuur en heeft in het verleden laten zien dat goed te kunnen. Van oudsher trokken vanuit de Randstad kunstenaars naar Oisterwijk maar het is tegenwoordig ook de plek waar bijzondere partijen zoals het Europees Keramisch Werk Centrum een podium wordt geboden om zich te ontwikkelen en te presenteren. In Oisterwijk zijn voldoende pijlers aanwezig om dit event gestalte te geven.

Bezienswaardigheden

Tijdens het event wordt er op de Lind en het Lindeplein prachtige kunst tentoongesteld van verschillende internationale en nationale kunstenaars. De namen van de kunstenaars, waarvan kunst te zien zal zijn, worden beschreven op de website onder de kop ‘kunstenaars’.

De verschillende openbare ruimtes zullen van gevel tot gevel worden ingericht als volwaardige museumzalen. Ook is er een fototentoonstelling en een banierententoonstelling te zien.

Organisatie stichting ART IN OISTERWIJK

Op 19 december 2016 is in Oisterwijk de stichting ‘ Art in Oisterwijk’ opgericht. Statutair heeft de stichting ‘ Art in Oisterwijk ‘ tot doel: het promoten en bevorderen van kunst in Oisterwijk en omgeving: in het bijzonder voor en door jonge kunstenaars, waarbij de moderne kunst dichter bij het publiek  wordt gebracht. ‘ Art in Oisterwijk’  wil in drie edities uitgroeien tot een spraakmakend kunstfestival voor een breed (inter)nationaal publiek: de hoogste kwaliteit met de laagste drempel! De ambities voor de komende vier jaar (twee edities) zijn vastgelegd in het beleidsplan 2018 – 2021.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:

drs. A.L.M. Nelissen – voorzitter

mr. E.P.G. Kamps – secretaris

F.J. Tabbers – penningmeester

H.A.M.G. van Laarhoven

F. Eerhart

De bestuurswerkzaamheden worden onbezoldigd en op vrijwillige basis uitgevoerd. Financiële verantwoording wordt afgelegd via het publiceren van een jaarrekening. De dagelijks werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers.

181015_jaarverslag 2016

181015_jaarverslag 2017

181015_jaarsverslag 2018

In 2017 organiseerde de stichting de eerste editie onder de titel: Me, Myself & Ik. Met meer dan 150.000 bezoekers. In twee weken tijd bleek dit initiatief een doorslaand succes. Dit vraagt om een structureel vervolg: een verdere professionalisering van een tweejaarlijks sculptuurfestival dat inspeelt op een actueel thema en waarbij het publiek op een laagdrempelige en betekenisvolle manier met moderne kunst in aanraking kan komen. Op basis van het eerste succes is het draagvlak onder burgers, bedrijfsleven en de gemeente Oisterwijk hoog. Vooral het onderling verbinden en de verbeelding spraken de bezoekers aan. De wens naar een structureel, tweejaarlijks, vervolg is groot. Daar zet de stichting ‘ Art in Oisterwijk’  zich momenteel voor in.

CONTACT GEGEVENS

Stichting ‘ Art in Oisterwijk’

Zwarte Wegje 1,

5062 AN Oisterwijk

IBAN nummer: NL42 RABO 0315 7983 19

RSIN nummer: 857040157

T:   013 5282884

E:   info@artinoisterwijk.com

W:  www.artinoisterwijk.com

ANBI

Stichting Art in Oisterwijk heeft een ANBI status aangevraagd (Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze aanvraag is nog in behandeling.